Kategorie
Nowości

Zielone certyfikaty, czym są i jaki jest ich mechanizm działania

Mówiąc w skrócie, zielone certyfikaty to nic innego jak główny mechanizm wspierający produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Wchodząc w szczegóły należy zapoznać z się z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. Zm.).

Zielone Certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r., kiedy to w życie weszły przepisy umożliwiające producentom energii elektrycznej możliwość wykazania, iż sprzedawana przez nich energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Same w sobie są prawem majątkowym powstającym w wyniku konwersji, które wydaje Prezes URE. Generacja certyfikatów jest jednoznaczna z wydaniem świadectw przedsiębiorstwom produkującym energię elektryczną z OZE. Zielone Certyfikaty jako takie nie mają formy materialnej, wydawane są w formie elektronicznej, których dowodem jest zapis w systemie ewidencyjnym rejestru. Są instrumentem bezterminowym, których umorzenie może nastąpić tylko na życzenie posiadacza.

Obrotem i rejestracją zielonych certyfikatów wynikających z zarejestrowanych świadectw zajmuje się Towarowa Giełda Energii SA, która prowadzi również rynek należnych praw majątkowych, gdzie sprzedawane i kupowane są majątkowe prawa do świadectw pochodzenia dla energii pozyskiwanej z OZE. Sprzedawać i kupować mogą członkowie giełdy, będący jednocześnie członkami rejestru świadectw pochodzenia. Ponadto warto wspomnieć, iż udział w obrocie certyfikatami prowadzą również domy maklerskie posiadające odpowiednie uprawnienia do handlowania nimi.

Do dalszej lektury, odsyłamy pod podany poniżej link, a wszystkich naszych czytelników zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami, które znajdują się na naszej stronie, oraz oczywiście do kontaktu.

http://gramwzielone.pl/trendy/100440/ure-zapewnia-o-terminowym-wydawaniu-zielonych-certyfikatow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *