KARIERA

Chcesz do nas dołączyć?

W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

 1. SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  Nr ref. SKP 01/20

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:

  • sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego oraz jego bieżąca obsługa,
  • ustalanie uprawnień pracowniczych i sporządzanie stosownej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • obsługa pracowników w zakresie dodatkowych świadczeń,
  • prowadzenie i weryfikacja ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych, korekt, dokumentów wyrejestrowujących pracowników z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • prowadzenie korespondencji z urzędami i instytucjami zewnętrznymi,
  • sporządzanie list płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozliczeń dla ZUS, US, PFRON,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • sporządzanie wymaganych prawem zaświadczeń, pasków płacowych, raportów RMUA,
  • sporządzanie raportów oraz sprawozdań kadrowo – płacowych,
  • współpraca z innymi działami spółki.

  Od Kandydatów/ek oczekujemy:

  • co najmniej średniego wykształcenia,
  • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków,
  • praktycznej znajomości programu kadrowo-płacowego (Teta) oraz programu Płatnik,
  • dobrej znajomości pakietu MS Office,
  • minimum 2-letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale kadr i płac,
  • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w działaniu,
  • dobrej organizacji pracy, terminowości, dokładności, skrupulatności i rzetelności.

  W zamian oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z wykształceniem oraz zaangażowaniem,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole,
  • atrakcyjną lokalizację biura – w pobliżu Ronda „Radosława”.

 2. SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

  SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

  Nr ref. SDK 02/20

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do Twoich obowiązków należeć będzie:

  • Wsparcie Kontrolera Finansowego w sporządzaniu cyklicznych raportów i analiz na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej,
  • Udział w procesie zamknięcia miesiąca, kontrola poprawności ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
  • Udział w przygotowywaniu planów budżetowych, cyklicznym aktualizowaniu prognoz wynikowych oraz analizowaniu odchyleń od budżetu,
  • Rozwój i wdrażanie narzędzi oraz procesów kontrolnych wspomagających analizę danych finansowych w obszarze kontrolingu,
  • Rozwijanie wewnętrznego systemu sprawozdawczości zarządczej,
  • Szeroka współpraca z działem księgowości i innymi komórkami organizacyjnymi firmy.

  Od Kandydatów/ek oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego kierunkowego: Finanse, Księgowość, Rachunkowość,
  • Doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku w dziale sprawozdawczości, kontrolingu, audycie lub podobnym,
  • Znajomości zasad rozliczeń kosztów, budżetowania i planowania finansowego,
  • Znajomości podstaw rachunkowości,
  • Bardzo dobrej znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • Umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
  • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w działaniu, elastyczności i odpowiedniego ustalania priorytetów w realizacji zadań,
  • Dobrej organizacji pracy, zaangażowania, dokładności, skrupulatności i rzetelności.

  Dodatkowym atutem będzie:

  • Znajomość VBA,
  • Znajomość systemów finansowo-księgowych.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Możliwość rozwoju zawodowego,
  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę.
  • Przyjazną atmosferę w dynamicznym zespole,
  • Atrakcyjną lokalizację biura.

 3. DYSPOZYTOR/ DYSPOZYTORKA

  DYSPOZYTOR/ DYSPOZYTORKA

  nr ref.: D 01/20

  Miejsce pracy: Łódź

  Zadania:

  • przyjmowanie za pomocą aplikacji informatycznej zleceń od Klienta,
  • przydzielanie i przekazywanie zleceń do realizacji pracownikom technicznym,
  • monitorowanie statusu realizacji zleceń oraz wskaźników ich wykonania,
  • weryfikacja poprawności i kompletności przekazywanych danych nt. realizacji zleceń,
  • terminowe i prawidłowe odpisywanie (zamykanie) zleceń w aplikacji informatycznej,
  • odpowiadanie na reklamacje, monity, interwencje.

  Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (call center, obsługa klienta przy użyciu aplikacji informatycznej),
  • znajomość branży telekomunikacyjnej będzie dodatkowym atutem,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i wymagającej długotrwałej koncentracji,
  • rzetelność, zaangażowanie w powierzone obowiązki i silna motywacja do pracy,
  • dyspozycyjność.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz dużych perspektywach rozwojowych,
  • dobre warunki pracy i wynagrodzenia,
  • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

  Z uwagi na charakter pracy miło nam będzie nawiązać współpracę osobami niepełnosprawnymi 🙂

 4. MONTER

  MONTER

  Nr ref.: M 07/20

  Miejsce pracy: Łódź, Kutno, Łęczyca, Zduńska Wola, Nowy Sącz, Limanowa, Bydgoszcz, Toruń Łódź (jedna z wybranych lokalizacji)

   

  Opis zadań:

  • usuwanie uszkodzeń, awarii i stanów zagrożeń na sieciach dostępowych,
  • konserwacja, ewidencja i weryfikacja elementów sieci i urządzeń,
  • wykonywanie instalacji miedzianych oraz światłowodowych,
  • montaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych u abonentów.

  Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne,
  • podstawowa wiedza na temat urządzeń związanych z dostawą Internetu,
  • zdolności manualno – techniczne,
  • chęć do pracy oraz gotowość do nauki i podnoszenia kwalifikacji,
  • komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
  • prawo jazdy kat. B. – warunek konieczny!

  Dodatkowym atutem będzie:

  • znajomość branży telekomunikacyjnej,
  • uprawnienia energetyczne do 1kV.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz dużych perspektywach rozwojowych,
  • wynagrodzenie zasadnicze plus atrakcyjny system premiowy,
  • po przyuczeniu do pracy samochód służbowy do samodzielnej realizacji zleceń,
  • praktyczne przeszkolenie na stanowisku pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji,
  • pracę w miłej atmosferze w gronie profesjonalistów.

 5. OPERATOR KOPARKI

  OPERATOR KOPARKI

  Nr ref.: OK 07/20

  Miejsce pracy: Toruń

  Opis zadań:

  • praca przy budowie sieci światłowodowej wzdłuż torów linii PKP

  Wymagania:

  • chęć do pracy oraz gotowość do nauki i podnoszenia kwalifikacji,
  • komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
  • prawo jazdy kat. B + E

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz dużych perspektywach rozwojowych,
  • wynagrodzenie zasadnicze plus atrakcyjny system premiowy,
  • pracę w miłej atmosferze w gronie profesjonalistów.

      W trosce o świadczenie usług na najwyższym i najnowocześniejszym poziomie technologicznym stale dbamy o aktualizowanie kompetencji i rozwój umiejętności naszych Pracowników. Nasz zespół tworzą często ludzie z długim stażem, którzy z sukcesami przechodzą drogę kariery i zdobywają coraz wyższy zawodowy poziom. Tylko profesjonalna i szybka reakcja na rosnące wymagania naszych   Klientów,   obejmująca    jakość,  efektywność i uniwersalność pozwala nam na wypracowanie przewagi technologicznej na rynku fotowoltaicznym, energetycznym i telekomunikacyjnym.

      Doceniając zaangażowanie i wykonywanie zadań z pasją przez naszych Pracowników, dbamy o podnoszenie ich kwalifikacji. Wiemy, że podwyższanie jakości i  efektywności pracy poprzez doskonalenie umiejętności buduje dobrą atmosferę w zespole. Szukamy ludzi, którzy są gotowi podejmować nowe wyzwania i są  otwarci  na  zmiany.   Jesteśmy chętni  przekazywać  naszą  wiedzę i umiejętności. Oczekujemy współdziałania oraz wnoszenia własnego, cennego doświadczenia.

      Osoby zainteresowane pracą w HuaPol prosimy o przesyłanie aplikacji zgodnie ze wskazaniami podanymi w ofercie pracy na adres e-mail: praca@huapol.pl

      Każda aplikacja (CV) przesyłana na ww. adres e-mail powinna zawierać następującą klauzulę (odpowiednio dla HuaPol Telekom Sp. z o.o. albo dla HuaPol Services Sp. z o.o.):

      Będąc świadomy swoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), jak również z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) (dalej „UODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HuaPol Telekom Sp. z o. o./HuaPol Services Sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.

      W przypadku braku ww. klauzuli aplikacja nie będzie rozpatrywana przez HuaPol, a pochodzące z niej dane będą natychmiast usunięte.

      Jednocześnie HuaPol informuje, iż przekazane w aplikacji (CV) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Polityce prywatności dostępnej TUTAJ

      Masz pytania?

       Grupa HuaPol

       Specjalizujemy się w budowie farm fotowoltaicznych oraz mniejszych instalacji, utrzymaniu sieci, budowie infrastruktury i dostarczaniu usług telekomunikacyjnych i energetycznych.

       ADRES

       ul. Grzybowska 80/82
       0-844 Warszawa

       TELEFON

       +48 22 828 57 01

       FAX

       +48 22 828 57 01

       EMAIL

       biuro@huapol.pl

       W ramach inwestycji zapewniamy kompleksową realizację „pod klucz”, począwszy od wyselekcjonowania lokalizacji najbardziej korzystnej z punktu widzenia opłacalności, poprzez wszelkie uzgodnienia koncepcyjne oraz wybór